Beredskapstraller

Mobile beredskapstraller er et nyttig verktøy for å være forberedt hvis uhellet er ute. Her har man alt utstyret lett tilgjengelig og på samme sted for å raskt kunne ta det i bruk.

Beredskapstrallene kan være et viktig supplement til allerede eksisterende HMS-utstyr på plassen. Trallene gir stor mobilitet og kan enkelt flyttes dit det er behov. Vi tilbyr 3 ulike typer traller:

  • Førstehjelpstralle
  • Branntralle
  • Vedlikeholdstralle for olje- og kjemikaliesøl.

Trallene leveres med tilpasset innhold og det viktigste du trenger for å håndtere de fleste typer uhell/skader. Det kan inngås avtale for etterfylling av utstyr.

Brann- og Førstehjelpstrallene kan utstyres med alarm, og dersom det benyttes flere enheter med Cygnus alarmsystem på plassen, kan de kobles i serie og også opp mot en hovedsentral. Hovedsentralen vil gjøre det enklere å lokalisere hvilken enhet som har utløst alarmen.

Se datablader under for mer informasjon om innholdet i trallene:

Produktdatablad Førstehjelpstralle

Produktdatablad Brannverntralle