Vi vet at byggebransjen og våre kunder generelt har stort fokus på grønt miljøskifte. I Garda Anleggsikring er vi sterkt motivert for å bli med på denne bransjedugnaden og ekstremt viktige oppgave. Vi er ledende leverandør av flyttbar sikring med et årlig salg på nærmere 200 km byggegjerde inkl. tilhørende plastfot. Her er det stort potensiale for tiltak som skaper miljøgevinst, og vi har i samarbeid med leverandører utarbeidet et mer miljøvennlig konsept for flyttbar sikring. ECOpanel er vårt største satsningsområde i dag, og er et konsept vi vil utvide ytterligere innunder ECOserien – en linje med mer miljøvennlige produkter. 

Produktdatablad
Brosjyre

ECOpanel-konseptet baseres på flere elementer som samlet gir et mer miljøvennlig alternativ enn andre byggegjerder:

  • Transport fra fabrikk i England til vårt lager er utført via DSV Road, og på en slik måte at det gir en CO2 reduksjon på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle fraktmetoder. Be oss gjerne om dokumentasjon som vi kan sende deg.
  • ECOpanel Anticlimb er en robust gjerdetype for ekstra lang levetid. Dette gir en miljøbesparelse ved å unngå å måtte kaste gjerder etter kort tids bruk. Gjerdene er i tillegg produsert i England av ZND UK på en energieffektiv måte, basert på 24t samlebåndsproduksjon uten stans for produksjonsbytte. Fabrikken har in-house produksjon av stolper og nett. Produksjonen er tilpasset for minimal CO2 bruk.
  • Transport fra fabrikk i England blir gjort med 100% plassutnyttelse. Vi fyller opp maksimalt med varer for mest mulig effektiv transport.
  • ECOpanel-føttene har grønne markeringer i hver ende, som indikerer at de er en del av vårt grønne konsept. Disse blir transportert på den samme måten som gjerdene, med reduksjon av CO2. Levering sampakkes hvor føtter utnytter ledig areal. I tillegg er føttene produsert av resirkulerbart materiale. Råmaterialet er PVC som kommer fra granulert kabelkappe. For å sikre at vi har sporbarhet i hele forsyningskjeden, rapporteres og overvåkes leverandøren vår av Recovinyl, som er det europeiske handelsorganet som fremmer gjenvinning av PVC over hele Europa. Underlag på dette kan framlegges på forespørsel.
  • I samarbeid med KMT Gjenvinning lanseres et nytt pantesystem for ECOpanel-føttene. Ved kjøp belastes en pant, som fås igjen ved retur av ødelagte føtter. Dette for å sikre riktig gjenvinning, og vår partner kan utnytte alt materiale i føttene i sine gjenvinningsanlegg. Føttene pantes på avtalte gjenvinningspunkter, bl.a. på vårt lager i Stamveien 8.

Våre samarbeidspartnere står samlet bak vårt miljøsertifikat, og signert avtale for å holde sine forpliktelser som inngår i dette konseptet.

Rull til toppen