Vi er inne i en prosess der vi skal løfte fram miljø og bærekraft enda sterkere, og et viktig skritt på veien er vår signering av Grønnvaskingsplakaten. Vårt miljøarbeid skal være etablert og synliggjort for alle ansatte, og sammen skal vi jobbe framover med å ta de riktige valgene for et bedre miljø. Dette skal gjelde innenfor flere områder, både produktutvikling, leverandøravtaler og ikke minst gjennom gode interne rutiner.

Grønnvaskingsplakaten sine 10 prinsipper blir en rettesnor for vårt arbeid på alle nivåer.

Om plakaten: Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker. Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Denne plakaten skal være en rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Signerende bedrifter samles flere ganger i året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter.

Rull til toppen