Ved å benytte byggegjerde-elementer for å lage hundegård, får du stor fleksibilitet i forhold til utformingen.  På grunn av det store produksjonsvolumet av slike elementer, gir dette den klart rimeligste løsningen for hundegårder. Byggegjerdene har høyde 2 m og lengde 3,5 m. I tillegg er elementer med bredde 2,2 m tilgjengelig. Disse kobles sammen ved hjelp av festeklammer oppe og nede mellom gjerdene. Gjerdene kan enten støpes ned i bakken for mer permanent løsning, eller settes i standard byggegjerdefot på 26 kg. Foten kan alternativt graves ned for å unngå avstand mellom bakken og opp til nedre kant av gjerdet.

Hundegård med OSN F3 Smartpanel Byggegjerder Hundegård_byggegjerder2

Ulike gjerdetyper
Vi tilbyr gjerdetyper i flere ulike kvaliteter. Smartpanel-gjerdene har avrundet topp uten sveise-/skjøtepunkt, og med hjørneplater som forsterker og stiver opp gjerdet. Smartpanel finnes også med ekstra vertikalt stag og klatresikre masker som gjør det sterkere og stivere. Dette er den gjerdetypen vi anbefaler til bruk ved hundegård.

Gangport
I tillegg til selve gjerdene, har vi gangport med oppfangerstolpe, hjul, håndtak og låsepinne for hengelås. Kobles til gjerdene med festeklammer, og settes ned i gjerdefot.

Aktuelt tilbehør
Vi har et utvalg av tilbehør som kan være aktuelt når byggegjerder benyttes som hundegård. Vi har bl.a. ulike typer støttestag for å gi ekstra stabilitet ved vind, spesielt til store hundegårder.


Man kan også benytte tilbehør for å enkelt lage portblader av byggegjerdene:

Byggegjerder_hundegård1
Sluseløsning med gangport og et byggegjerde.

Byggegjerder_hundegård2
Gjerdeelement benyttet som kjøreport, med hengselsklamme i toppen.

Rull til toppen