Revidert bransjestandard om smittevern på byggeplasser

BNL har nå revidert bransjestandarden for smittevern på byggeplasser. Den nye utgaven er tilpasset regjeringens soneinndeling for smitterisiko med begrepene ring 1- og ring 2-kommuner.

Byggenæringens smittevernstandard er nå oppdatert og tilpasset regjeringens sonedeling for smitterisiko med begrepene ring 1- og ring 2-kommuner. Nytt i den oppdaterte standarden er at den skiller mellom to nivå for smittevernarbeidet på byggeplass. Gult nivå angir kommuner med ordinært smittevern mens rødt nivå angir smittevern for ring 1- og ring 2-kommuner med felles anbefalinger innenfor disse kommunene.

Eksempler på skjerpede regler for rødt nivå:

  • minsteavstand for byggeplasser øker fra minst 1 m til minst 2 m
  • kun digitale møter på byggeplassen
  • arbeidslag deles i kohorter
  • tilpasning av arbeidstid, skiftetider og spisepauser

Det er innarbeidet et nytt kapittel for byggevareomsetning med risikovurdering og anbefalte tiltak.

Her finner du den oppdaterte og nivådelte smittevernstandarden for byggeplasser 

Kilde: BNL.no, artikkel fra 10.02.21

Rull til toppen