Det er viktig at vi i vårt arbeid for et mer bærekraftig miljø har dette forankret hos alle i vårt firma. Vi har i dag fastlagte rutiner på mange områder, som er beskrevet og gjort kjent for alle ansatte gjennom vårt interne HMS-system. Her er et utdrag av de som kan relateres til miljø:

  • Leverandører. Garda skal aktivt påvirke sine leverandører til å utvikle produkter og tjenester med fokus på bærekraft. Ved valg av leverandør skal miljøhensyn være et viktig kriterium, og vi jobber for at leverandører skal vise til sertifikat/miljøtiltak som bidrar til et grønnere skifte.
  • Strømsparingstiltak. Mest mulig effektiv strømbruk skal etterstrebes. F.eks. skal alt unødvendig lys på kontor slukkes etter arbeidsslutt og alle ovner er termostatstyrt.
  • Digitale hjelpemidler. Vi henstiller til papirløst kontor med størst mulig grad av digitale løsninger.
  • Reisevirksomhet. Det er tilrettelagt med hjelpemidler/system for gjennomføring av digitale interne og eksterne møter. Vi legger til rette for at egne ansatte kan bruke hjemmekontor som supplement til arbeid fra selskapets lokaler.
  • Firmabil. Alle nye firmabiler skal være EL-bil. Dette gjelder også nyttekjøretøy/-verktøy som kan gjøre tilsvarende nytte og er egnet for oppdrag, og er i henhold til konsernets bilpolicy.
  • Serviceoppdrag. Ved hjelp av Garda SmartService kan mange serviceoppdrag utføres via telefon uten behov for utrykning. Dette skal aktivt informeres til kunder, slik at de kan etterspørre dette alternativet til utførelse av service.
  • Avfallshåndtering. Gode rutiner for avfall og retur både på kontor, lager og ved serviceoppdrag. Det skal være størst mulig grad av gjenbruk der det er mulig. Rutiner er i henhold til morselskapets ISO-sertifisering. Grønt Punkt via Stena Recycling, vår leverandør på området.
  • Internt miljø-vett. Alle ansatte henstilles til å ta miljøbevisste valg der det er mulighet for dette.

Rull til toppen