Garda Sikring AS er sertifisert iht ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø. Disse sertifiseringene dekker følgende:

ISO9001 – Kvalitet

 • Skal sikre kvalitet i alle ledd hos virksomheten​
  • Skal sikre at leveranser av produkter/tjenester (minimum) er iht. kontraktsmessige krav​
  • Skal sikre at risikoer og hendelser ikke reduserer muligheten for måloppnåelsen​
  • Spesielle dokumenter som må etableres:​
 • Kundetilfredshetsundersøkelser​
 • Samsvar med tjenester, prosesser og kontraktuelle krav​
 • Kunnskapsstyring (“Knowledge Management”)​
 • Prosess for utvikling av tjenester/produkter

ISO14001 – Ytre miljø

 • Skal sikre at ytre miljø blir ivaretatt hos evt. redusert av virksomheten​
 • Skal sikre at det er etablert en beredskapsplan i tilfelle en alvorlig hendelse relatert til ytre miljø​
 • Spesielle dokumenter som må etableres:​
 • Miljøaspekter​
 • Samsvarsvurdering for miljø (hvordan man etterlever miljølover og –krav)​
 • Beredskapsplan for alvorlige hendelser

ISO45001 – Arbeidsmiljø inkl. HMS

 • Skal sikre et godt arbeidsmiljø der medarbeiderne trives, og det er få/ingen skader​
 • Skal sikre medarbeidernes involvering i alle relevante saker i virksomheten​
 • Spesielle elementer som må etableres:​
 • Registrering og oppfølging av hendelser (ikke nødvendigvis avvik) relatert til arbeidsmiljø​
 • Beredskapsplan for alvorlige hendelser relatert til arbeidsmiljø​
 • Lederstøtte relatert til håndtering av trakassering og mobbing​
 • Konsultasjon av medarbeidere relatert til relevante saker​
 • Identifikasjon av lover og regler relatert til arbeidsmiljø​
 • Samsvarsvurdering for arbeidsmiljø (hvordan man etterlever arbeidsmiljølover og –regler)

Rull til toppen