Norge er inne i det grønne skiftet, med mål om å bli et lavutslippsland innen 2050. Det må derfor skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelige mindre negative konsekvenser for klima og miljø. Det grønne skiftet er globalt, der internasjonalt samarbeid er nødvendig.

Garda Anleggsikring ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom gode miljøbevisste interne rutiner, påvirke våre leverandører og velge løsninger/produkter for minst mulig klimaavtrykk.

Vi er ledende leverandør av flyttbar sikring med et årlig salg på nærmere 200 km byggegjerde med tilhørende plastfot. Her er det stort potensiale for tiltak som skaper miljøgevinst, og vi har derfor i samarbeid med leverandører utarbeidet et mer miljøvennlig konsept for flyttbar sikring. ECOpanel er vårt største satsningsområde innen miljøvennlige løsninger nå, og er et konsept vi vil utvide ytterligere innunder ECOserie, en linje med mer miljøvennlige produkter.

Våre miljøtiltak i dag, og som vi vil jobbe med framover:

  • Vi har utarbeidet et miljøvennlig konsept på flyttbar sikring – ECOpanel
  • Prioritere miljøvennlig frakt både på inngående leveranser og utgående frakt. Kreve dokumentasjon fra eksterne leverandører og etterspørre bærekraftig utvikling/løsninger; f.eks. tog fremfor bil og EL-bil fremfor diesel/bensin. Vi skal planlegge frakt for å utnytte ledig kapasitet. Inngå forpliktende leverandøravtaler rundt redusert CO2 på fremtidige produkter/løsninger.
  • Prioritere kvalitet på produkt og løsning. Dette innebærer å minimere energi rundt produksjon, velge bærekraftige produkter med lang levetid og tilstrebe retur og gjenvinning. Krav til leverandører vil bli prioritert.
  • Miljøriktig håndtering og gjenvinning – Grønt Punkt bevis via vår avfallsleverandør
  • Forpliktende interne miljøkrav i egen organisasjon; lager, produksjon, kontor, transport, egne folk ute (salg, teknikere) , reisevirksomhet etc.
  • Vi har signert Grønnvaskingsplakaten – En veileder for å innføre reelle klimatiltak slik at det grønne skiftet kan skje raskere.
  • God og riktig kundeinformasjon som gir et godt grunnlag for bærekraftige valg
  • Vårt konsern Garda Sikring er ISO-sertifisert iht ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø

Rull til toppen