Garda Anleggsikring er spesialist på områdesikkerhet til bygge- og anleggsplass, og tilbyr helhetsløsninger til entreprenører samt sperremateriell for events og publikumsarrangement. Med beliggenhet på Hagan, rett utenfor Oslo, skal selskapet være en naturlig samarbeidspartner for de sentrale innkjøpsenheter for entreprenørene og andre foretak i bransjen. Selskapet ble etablert i februar 2012, og har siden oppstarten vokst til å bli den største leverandøren i markedet av mobilt sperremateriell.

Forutsigbarhet på bygge- og anleggsplassen er viktig for å oppnå lønnsom, økonomisk og lovmessig korrekt drift. Vi tilbyr våre kunder trygghet ved å være en partner gjennom hele leveransen og brukstiden på våre porter og grinder. Det er vi som kjenner våre produkter best, og vi har effektivisert vårt port-program og tilbyr produkter der vi har spisskompetanse og full tilgang på deler for rask service og reparasjon.

Våre leverandører er blant Europas ledende på sine områder, og er kjent for sine innovative løsninger. Dette, sammen med vårt store volum, har resultert i at vi kan tilby høy kvalitet og gode priser. Vi har i tillegg fokus på å holde et høyt servicenivå, og tilbyr effektiv håndtering og rask levering over hele landet.

Startbank
Garda Anleggsikring er registrert StartBank bedrift. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt “Seriøsitet i byggenæringen” som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles.

Se vårt StartBank bevis

Gaselle-bedrift
Vi har fått utmerkelsen Gaselle-bedrift både i 2016, 2017, 2018 og 2019. Noen av kriteriene for å få utmerkelsen er minst doblet omsetning over fire år, positivt samlet driftsresultat og unngått negativ vekst. Vi er takknemlig overfor våre kunder, og fortsetter å jobbe videre med å levere gode løsninger og et bredt produktspekter til konkurransedyktige priser.

Historikk
I år 2000 bestemte 7 av de mest fremtredende selskapene i Norge på gjerder og områdesikkerhet seg for å slå seg sammen under felles paraply.

Fra å være selvstendige og gode fagspesialister, kunne de nå trekke felles erfaringer og styrke sine felles innkjøp. De ble valgt som Norges representant for Betafence, verdensledende på gjerder, porter og sikkerhetsløsninger. Gruppen standardiserte en del teknologiske løsninger og utviklet en felles serviceplattform.

På skuddårsdagen 2012, etablerte de OSN Anleggsikring AS, og i desember 2016 tok medlemmene et skritt videre, og etablerte Garda Sikring AS. I dette selskapet inngår Systemsikring AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Røa Gjerdefabrikk AS, Garda Anleggsikring AS (tidl. OSN Anleggsikring AS), Solheim Gjerdenett AS, Eiker Gjerdesenter AS og Håland & Karlson AS. Selskapene videreføres i sine lokale markeder under dagens selskapsnavn. Dagens eiere inviterte Longship, et norsk aktivt eierfond, inn som partner for å utvikle selskapet videre og for å kunne realisere de potensialene som ligger i en samlet gruppe. Les mer om Garda Sikring AS.

Vi er nå Norges største og eneste landsdekkende leverandør innen områdesikring.

Rull til toppen