Samarbeid kameraovervåkning

Garda Anleggsikring AS og Intellity AS inngår samarbeid om å tilby Intellitys kameraløsning med intelligent videoanalyse (IVA). Garda Anleggsikring går inn som utleier/selger, installatør og service- og vedlikeholdspartner. Safe4s FG-godkjente alarmstasjon har alarmoverføringen og kan via høyttaleren på kameraskapet varsle inntrengerne om at de blir observert.

Tyveri fra bygge- og anleggsplasser er dessverre et stadig økende problem i hele landet. Hele ni av ti bedrifter har blitt frastjålet utstyr ifølge NRK, og som konsekvens blir bransjen påført enorme direkte og indirekte kostnader i forbindelse med tyverier, og andre uønskede hendelser på sine prosjekter. Tross dette er det fortsatt svært få norske byggeplasser som benytter kamera som sikkerhetstiltak. En av årsakene er erfaringer med dårlige kameraløsninger og dyre vektertjenester. Dette ønsker Garda og Intellity å gjøre noe med.

«Vi så behovet i bransjen, og ønsket å utvikle en løsning som gjør at entreprenørene kan ha fokus på det de skal gjøre, så ser vi til at byggeprosjektet kan utføres uten forsinkelser og ekstra kostnader på grunn av tyveri. Løsningen er testet på flere byggeplasser allerede, og har vist seg å være svært effektivt,» sier Jhonattan Cartaya, forretningsutvikler i Intellity. «Gjennom vårt samarbeid med Intellity og deres egenutviklede kameraløsning, gjør vi det enkelt for bransjen å raskt ha en sikker løsning oppe å gå. Kombinert med varslingsduker, gir dette god preventiv effekt,» sier Frode Rastad, daglig leder i Garda Anleggsikring, og fortsetter: «Vi er tidlig ute på prosjekt med vårt sikringsutstyr som byggegjerder og porter, og vi er glad for at vi nå også kan tilby salg/utleie og installasjon av kameraløsninger til byggeplasser.»

Enkelt forklart består løsningen av et kameraskap med faste Bosch-kameraer med Intelligent Video Analyse (IVA), og en høyttaler (120db). Alarmoverføringen er til Safe4s FG-godkjente alarmstasjon. Alarmsentralens operatør identifiserer og varsler inntrengere gjennom høyttaleren, som skremmes vekk. På den måten avbrytes hendelsen før den er påbegynt. Dette er en kostnadseffektiv løsning, der man slipper dyre og ofte mindre effektive vekter-utrykninger. Garda Anleggsikring mener at å kunne tilby denne kameraløsningen til sine kunder, er en helt naturlig videreutvikling av deres produktportefølje for områdesikkerhet. Garda Anleggsikring tilbyr salg og utleie på løsningen, samt installasjon, service og vedlikehold. Intellity bistår kunden med IVA-programmeringen og administrering av abonnement mot alarmsentral.

Mer informasjon om kameraløsning

Intellity AS
Intellity AS er et nytenkende sikkerhetsselskap som aktivt jobber for å kunne tilby ledende løsninger for å sikre verdiene som oppbevares og brukes på bygge- og anleggsplassen. Hovedfokuset er brann- og tyverisikring, men utvikler også digitale verktøy og løsninger som i fremtiden vil gjøre det enkelt og effektivt å jobbe med sikkerhet på bygge- og anleggsplasser.

Garda Anleggsikring AS
Garda Anleggsikring er en del av Garda Sikring AS, og er gruppens spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder.

For mer informasjon, kontakt:

Frode Rastad
Daglig leder
Garda Anleggsikring AS
Telefon: 91 00 90 18 | E-post: frode@anleggsikring.no
www.anleggsikring.no


Jhonattan Cartaya
Forretningsutvikler
Intellity AS
Telefon: 90 78 38 16 | E-post: jc@intellity.no
www.intellity.no

Rull til toppen