Varme arbeider kurs

Kurset er tilpasset forsikringsbransjens krav om at alle som arbeider med varme arbeider har dokumentert godkjent opplæring i varme arbeider. Arbeid utført med bruk av åpen flamme, varmlufts-, slipe-, skjære- eller sveiseutstyr som kan lage varme eller gnister, faller under definisjonen av varme arbeider.

Kategori:

Bakgrunnen for kurset er at personell som jobber med varme arbeider skal ha kunnskap om varme arbeider som brannårsak og være kjent med sikkerhetstiltak som må gjennomføres under arbeidet. Dette for å unngå ulykker med brann. Videre kan denne sertifiseringen være en betingelse for at forsikring skal dekke eventuelle brannskader.

Kurset følger normen som er fastsatt av Norsk brannvernforening. Foruten brannteori og regelverk blir det i kurset satt fokus på det personlige ansvaret som utøvere av varmt arbeid har. Alle deltakere på kurset skal ha prøvd å slokke en brann ved hjelp av forskjellige typer slukkemidler. Videre skal de ha sett demonstrert forskjellige faremomenter innen brannvern og slukketeknikk. Etter endt kurs vil samtlige deltagere med bestått eksamen få et kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening med gyldighet i 5 år.

Varighet ca. 7,5 t inkl. pauser

Kurset tar for seg:

  • Gjeldende lover og forskrifter
  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Alternative slukkemidler og metoder
  • Sikkerhetstiltak ved varme arbeider
  • Førstehjelp ved brannskade
  • Eksamen
  • Slukkeøvelse

Klikk her for kursdatoer og påmelding

Rull til toppen