Ved hjelp av adgangskontroll begrenses tilgangen til byggeplassen, slik at kun autorisert personell slipper inn. Tyveri fra byggeplass er et stort problem, og med en god adgangskontroll er man et stykke på vei for å unngå store tap i form av utstyr, og stopp i arbeidet. Styring av våre grinder, både motoriserte kjøreporter og rotasjonsgrind, kan foregå med ulike typer system for åpning og lukking, samt registrering av passeringer.

Det står som regel mellom to valg når man skal bestemme seg for adgangskontroll på grinder og porter. Man kan benytte et rent styringssystem som kan være fjernkontroll, GSM key eller kodetablå, eller man kan velge byggekortleser med elektronisk mannskapskontroll der lovpålagt HMS-kort må benyttes for å få tilgang. I mange tilfeller benyttes mannskapskontroll på rotasjonsgrind og annet styringssystem på kjøreport, men vi ser at stadig flere nå også ønsker mannskapskontroll på kjøreport i form av byggekortleser påmontert.

Her er et utvalg:

HMS-/byggekortleser

Med en byggekortleser får man på en effektiv måte oversikt over hvem som er på bygge- og anleggsplass til enhver tid. Administrering er enkelt ved hjelp av PC eller mobil. All informasjon i brukerens byggekort blir automatisk registrert i systemet, uten behov for manuell registrering. I 2017 ble det ikke lenger tillatt å føre mannskapslister på papir, og med byggekortleser blir dette nå gjort elektronisk med minimal administrering.

Dørlås

Kontroll på trafikken inn og ut av byggeplass er viktig og noe de fleste har et bevisst forhold til, men glem ikke tilgangen til brakker og containere. Her ligger ofte store verdier som det kan være enkelt å ta med seg hvis uvedkommende har tatt seg inn på området. Ved hjelp av Infobric dørlås montert på brakken/containere må HMS-kortet benyttes for å låse opp dørene. Dette gir et styringsverktøy for hvem som skal ha tilgang og til hvilke tider, og man unngår nøkler og koder som lett kommer på avveie.

Solide samarbeidspartnere

Enkle helhetsløsninger for trygg og effektiv adgangskontroll er viktig for å sikre bygge- og anleggsplasser på en god måte. Vi har derfor inngått et samarbeid med Infobric og Infotech, som er 2 av markedets ledende leverandører på adgangskontroll. Vi leverer porter og grinder med deres kortleser påmontert og klar til bruk. Vi er også hovedservice-senter for Infobric sine enheter for mannskapsregistrering i hele Norge.

Rull til toppen