Mobile beredskapstraller gjør arbeidsplassen tryggere og kan begrense skadeomfanget hvis uhell skjer. Bygge- og anleggsbransjen er dessverre bransjen det er farligst å jobbe i, og HMS er noe det må jobbes kontinuerlig med for å bli enda bedre. Våre beredskapstraller kan kanskje ikke hindre uhell, men spesielt førstehjelpstrallen vil være et viktig supplement for å minimere og lindre skader hos ansatte. Mens førstehjelpstrallen gir hjelp til ansatte, er brannverntrallen nyttig for å minimere skadeomfanget på området hvis brann skulle oppstå. Er den i tillegg koblet opp med Cygnus brannvarsling er dette til god hjelp for enda raskere evakuering av personell. Godt renhold er viktig for et arbeidsmiljø der alle skal trives, og søl av olje og kjemikalier bør unngås. Vår gule vedlikeholdstralle vil håndtere slik type rengjøring og den kan tilpasses med innhold for ulike typer rengjøringsoppgaver.

Felles for alle våre traller er at de er flyttbare og gir deg raskt tilgang på nødvendig utstyr. Utstyret er trygt forvart og er tilgjengelig for alle.

Rull til toppen