Byggegjerder er den mest vanlige formen for avsperring og sikring av byggeplass. De gir høy grad av fleksibilitet og en rekke tilleggsutstyr er tilgjengelig for å øke sikkerhetsnivået. Vi er markedets ledende på byggegjerder, og tilbyr et bredt spekter av gjerder og har alltid er stort lager for rask levering til hele landet. Tilbehør er en viktig del av sikringen, og her har vi det du trenger for å sikre byggeplassen din på best mulig måte.

Vi tilbyr en type av lavt gjerde, mens vi har flere ulike varianter av høye gjerder på 2 meter. Valg av gjerde bør vurderes ut fra pris, ønsket levetid og krav på byggeplass. Det er ikke alltid man trenger den høyeste kvaliteten men riktig kvalitet etter bruksområde og forventninger. Blant annet vil det ha mye å si om gjerdene kun skal benyttes på den aktuelle byggeplassen, eller om de skal demonteres og brukes over tid på flere steder.

Her er et utvalg:

Elementer som er med på å bestemme gjerdekvaliteten:
– Godstykkelse/vekt
– Sveiseskjøter og hjørneplater
– Tverrstag
– Masker/maskestørrelse
– Produsent og deres produksjonsutstyr

Godstykkelse/vekt
Ytterramme/rør bestemmer både stivhet og vekt på gjerdet. Kvaliteten på gjerdet blir bedre jo tykkere godset er. Standard Basis-
gjerde har godstykkelse 1 mm, mens Lux-variantene har 1,2 mm. I tillegg til godstykkelsen blir også vekten påvirket av trådtykkelsen på maskene, men vår erfaring er at forskjeller på trådtykkelse i mindre grad påvirker levetiden på gjerdene.

Sveiseskjøter og hjørneplater
Våre Smartpanel-gjerder består av hele rør som varmes opp under produksjon, og bøyes til i øvre hjørner. Her unngås derfor skjøtepunkter helt, som gir den beste beskyttelsen mot støt/skader. De fleste av våre byggegjerder har Smartweld sveis, der alle rør-ender er avrundet. Dette gjør at kontaktpunktet ved sveisen blir større og derfor sterkere. I tillegg benyttes hjørneplater på mange av gjerdene for å forsterke og stive opp gjerdene ytterligere. Lux-gjerdene m/høyde 2 meter har hjørneplater i alle hjørner.

Tverrstag
Gjerdet/rammen stives opp betraktelig ved tverrstag, som enten kan gå horisontalt eller vertikalt. Ved støt/påkjørsel vil tverrstag beskytte hjørne/sveisepunkt. Våre gjerder med tverrstag heter F3 (3 stag).

Masker/maskestørrelse
Stivheten i maskene bestemmes av trådtykkelse og avstand mellom trådene. Gjerdet blir stivere og mer solid jo kortere avstanden
er. Noen av gjerdene kalles Anticlimb/klatresikre, og har da en avstand mellom de vertikale trådene på kun 42 mm, mot normalt 85 mm. Mange mener også at slike gjerder visuelt ser mer solid og finere ut.

Produsent
Vi har erfart at produksjonsmetoder har blitt endret underveis hos noen produsenter, herunder også både valg av materialer, rør, godstykkelse osv. Dette vil naturlig nok påvirke kvaliteten. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om ZND og Betafence, som er de største produsentene i Europa på byggegjerder, og som vi mener har den beste kvaliteten.

Rull til toppen