Grinder og porter til byggeplass

Vi tilbyr flere ulike typer mobile grinder/porter for gjennomgang og kjøring. Vår rimeligste utgave settes ned i byggegjerdefot, og er en praktisk og enkel løsning. Ved behov for mer solid grind har vi vår mobile anleggsport med løse betongfundament. Vi har også skyvegrind, som både kan motoriseres og benyttes sammen med adgangskontroll. Denne står på mobile fundament, som plasseres direkte oppe på bakken, og kan enkelt  flyttes ved hjelp av truck. Foldeporten er vår Lux-port som er ideell på trange steder og man har behov for en kraftig og solid port.

I tillegg til kjøreportene har vi rotasjonsgrind for effektiv og god sikring av persontrafikken.

Grinder/porter med fundament for mer permanent bruk, leveres av de andre 7 medlemmene i Garda Gruppen. Se gardasikring.no for nærmeste leverandør.

Adgangskontroll og styringssystem
I tilknytning til våre porter, tilbyr vi ulike former for adgangskontroll. Vi monterer og tester alt på lageret før utkjøring, og portene er klare til bruk ved levering.