Byggegjerder og kvalitet

Kvalitet er viktig. God kvalitet gir fornøyde kunder, lengre levetid på produktet, er ressursbesparende og positivt for
miljøet. Valg av kvalitet bør vurderes ut i fra pris og ønsket levetid. Det er ikke alltid man trenger den høyeste kvaliteten,
men riktig kvalitet. Blant annet vil det ha mye å si om gjerdene kun skal benyttes på den aktuelle byggeplassen, eller
om de skal demonteres og brukes over tid på flere steder.

Dette er et tema er beskrevet i et av våre Anleggsnytt. Se utgaven under for mer informasjon om vurderingen av kvalitet på byggegjerder.

Last ned (PDF, 939KB)