Byggegjerder og publikumsgjerder er produkter som ofte flyttes mye rundt fra prosjekt til prosjekt. I tillegg står de kanskje også ubrukt i perioder enten på byggeplass eller på et lager i påvente av å bli tatt i bruk på et senere tidspunkt. All transport og lagring kan gi skader på gjerdene hvis de ikke håndteres riktig. Dette gir unødvendige utgifter for å kjøpe nye, samtidig som ødelagte gjerder rundt byggeplass både ser mindre pent ut og kan gi skader.

Ved å sette gjerdene i paller gir dette både en mer skånsom behandling av gjerdene, samtidig som både lagring og transport blir enklere og mer effektivt.Vi tilbyr ulike palleløsninger, der hovedforskjellen er om du ønsker pall kun for byggegjerder, todelt pall, eller pall som tar både tilbehør og gjerder. For våre publikumsgjerder er det spesialpaller til hver gjerdetype. For de som har behov for å ofte flytte mindre mengder gjerder rundt, og ønsker å være uavhengig av lastebil/eksterne transportører, er multihengeren et godt alternativ. Denne har integrerte festeanordninger for både byggegjerder og Smart sperregjerder, og kan også benyttes som vanlig varehenger til annen frakt.

Her er et utvalg:

Rull til toppen