De fleste byggeprosjekt vil skape større eller mindre grad av støy for omgivelsene. I mange tilfeller vil ikke dette være noe problem, men ved arbeid tett på boligfelt og i sentrumsnære områder kan det bli behov for å redusere støynivået mest mulig.

Støy fra byggevirksomhet kan ikke unngås, men med støydempende duker kan den reduseres betydelig. Vi tilbyr letthåndterlige duker med lav vekt, i et materiale som både blokkerer støyen og absorberer den i tillegg til at de er flammehemmende. Den lave vekten på dukene gir mindre belastning på gjerder og stillas sammenlignet med tilsvarende duker som er opptil 40% tyngre. For best mulig effekt er det viktig å plassere dukene så nært støykilden som mulig, og tester viser at dukene gir en støyreduksjon på mellom 14-16 dB.

Se test-resultat av denne duken.

Rull til toppen