Støyskjerming

Støy fra byggevirksomhet kan ikke unngås, men med støydempende duker kan den reduseres betydelig. Vi tilbyr duker med lav vekt, kun 1600 g/m², som gjør de enkle å håndtere. Leveres enten som enkeltduk til byggegjerder, eller ruller på 10 og 20 meter. Dukene består av forsterket PVC med isolerende akustisk skumlag. Dette materialet både blokkerer støyen og absorberer den. Det ytterste laget er vanntett og ved bruk på stillas beskytter det godt ved dårlig vær og kulde. Materialet er også flammehemmende.

For best mulig effekt er det viktig å plassere dukene så nært støykilden som mulig. Hvordan personer oppfatter endringer i lydnivået er subjektiv, men undersøkelser viser at reduksjonen må være på minst 10 dB for at det skal oppfattes som en betydelig forskjell.

Dukene er uavhengig testet for støyreduksjon i henhold til BS EN ISO 717-1, og den viser en reduksjon på mellom 14-16 dB. Dette er mellom 2-6 dB bedre enn konkurrerende duker. I tillegg er denne duken ca. 40% lettere, som gir mindre belastning på gjerder og stillas. Leveres enten hvit eller med logo-trykk.

Produktdatablad

Test-resultat