De fleste byggeprosjekt vil skape større eller mindre grad av støy for omgivelsene. I mange tilfeller vil ikke dette være noe problem, men ved arbeid tett på boligfelt og i sentrumsnære områder kan det bli behov for å redusere støynivået mest mulig.

Støy fra byggevirksomhet kan ikke unngås, men med støydempende løsninger kan den reduseres betydelig. Vi tilbyr letthåndterlige duker og panel med lav vekt,  der tester viser at løsningene gir en  støyreduksjon på mellom 14-20 dB. For best mulig effekt er det viktig å plassere duk/panel så nært støykilden som mulig.

Rull til toppen