Publikumsgjerder har den fordelen at de er raske og enkle å ta i bruk, uten behov for mye tilbehør. Tilgjengelig tilbehør er derfor lite, men bruk av ballastblokk kan mange ganger kan være nyttig for å unngå at gjerder velter. Dette gjelder spesielt hvis det er benyttet duk på gjerdene, da dette gir stort vindfang. På lave byggegjerder og sperregjerder uten integrert fot, har vi to ulike føtter som kan benyttes. Vinklet fot er spesielt aktuelt ved sykkelritt for å unngå at gjerdeføtter kommer ut i veibanen.

Vi tilbyr solide PVC-duker med f.eks. ulike typer varslinger, sponsor-logo og ellers det man måtte ønske å vise/formidle. Her er mulighetene mange, og f.eks. under arrangement, vil bruk av duk kunne gi gode sponsorinntekter. Trykklare filer settes opp kostnadsfritt ut fra tilsendte logoer/bilder, og leveres på ca. 1 uke.

Rull til toppen