Våre produkter innen varslings- og sikringsutstyr gir god og tydelig varsling ved arbeid langs vei og på andre trafikkerte områder. Bruk av varslingsutstyr gjør at skader og ulykker reduseres både hos trafikanter og arbeidere på plassen. Varsling bør også benyttes inne på bygge- og anleggsplass for å markere hindringer, kjøreveier etc. Stor fleksibilitet og lav vekt gjør dette til enkle produkter å ta i bruk.

De fleste av våre produkter er egnet for å øke sikkerheten ved arbeid i trafikkerte områder, men i vår kategori for trafikksikkerhet finner du produkter med refleks og synlighetsfarger.

Vi viser til Statens Vegvesens håndbøker som tar for seg regelverk og viser til nyttige veiledninger når det gjelder arbeid langs vei – www.vegvesen.no

Rull til toppen