Byggegjerder

Byggegjerder er den mest vanlige formen for avsperring og sikring av byggeplass. Vi har et stort utvalg av ulike varianter tilgjengelig på vårt lager for henting eller utkjøring til hele landet.

Byggegjerder gir høy grad av fleksibilitet og en rekke tilleggsutstyr er tilgjengelig for å øke sikringsnivået. Vi tilbyr gjerder med høyde 1,2 m, 2 m og 2,4 m. Standardbredde er 3,5 m, mens tilpass-elementer/tette gjerder har bredde på 2,2 m.

De høye byggegjerdene leveres i ulike kvaliteter, og valg av gjerde bør vurderes ut fra pris, ønsket levetid og krav på byggeplass. Det er ikke alltid man trenger den høyeste kvaliteten, men riktig kvalitet etter bruksområde og forventninger. Blant annet vil det ha mye å si om gjerdene kun skal benyttes på den aktuelle byggeplassen, eller om de skal demonteres og brukes over tid på flere steder.

Klikk på bildene for mer informasjon om hvert enkelt produkt, eller legg det i tilbudskurven så sender vi deg en god pris på antallet du ønsker.

Rull til toppen