Dato:
25/05/2020 08:00 —
27/05/2020 16:00 CEST
Lokasjon:
Hagan, Norge

HMS Kurs 40 timer, Grunnopplæring


Målgruppe


HMS opplæring for ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre aktive aktørene for et bedre arbeidsmiljø samt ansatte innenfor HMS og HR. Kurset dekker alle bransjer som er lovpålagt 40 timers grunnopplæring som for eksempel i bygg og anleggsbransjen.


Formål


Etter endt kurs skal deltagerne kunne delta aktivt og bidra i bedriftens HMS-arbeide på en positiv og konstruktiv måte for et godt og trygt arbeidsmiljø.


Kurset tar for seg


-Arbeidsmiljøloven (AML) og de seks arbeidsmiljøforskriftene.
– HMS Forskriftene
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS arbeid
– Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll


 


Praktisk informasjon


Kurset går over estimerte 40 timer, herav 3 dager i vårt klasserom, fra kl. 09.00 – 16.00. Deretter 2 dager med selvstudie tilrettelagt av oss.


Myndighetskrav


Arbeidsmiljøloven krever dokumentert HMS opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg for bransjer med pålagt 40 timers HMS opplæring.


MERK: at også arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.


Etter endt opplæring utstedes kompetansebevis til samtlige deltagere på gjennomført 40 timers HMS opplæring.


Pris pr. deltager: Kr. 6.550.-


Kommende kurs:
Del arrangement:
Rull til toppen