Dato:
05/06/2020 08:00—16:00 CEST
Lokasjon:
Hagan, Norge

Varme arbeider kurs: Sertifisert sikkerhetsopplæring for utførelse av varme arbeider


Målgruppe

Kurset er tilpasset forsikringsbransjens krav om alle som arbeider med varme arbeider har dokumentert godkjent opplæring i varme arbeider. Arbeid utført med bruk av åpen flamme, varmlufts, slipe, skjære eller sveiseutstyr som kan lage varme eller gnister faller under definisjonen av varme arbeider.


Formål

Bakgrunnen for kurset er at personell som jobber med varme arbeider skal ha kunnskap om varme arbeider som brannårsak og være kjent med sikkerhetstiltak som må gjennomføres under varme arbeider. Dette for å unngå ulykker med brann. Videre kan denne sertifiseringen være en betingelse for at forsikring skal dekke eventuelle brannskader.


Varighet: 7,5 timer innkl. Pauser.


Kurset tar for seg

  • Gjeldende lover og forskrifter
  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Alternative slukkemidler og metoder
  • Sikkerhetstiltak ved varme arbeider
  • Førstehjelp ved brannskade
  • Eksamen
  • Slukkeøvelse


Myndighetskrav

Kravet til opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeidet er fastsatt i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider. Sikkerhetsforskriftene er forankret i lov om forsikringsavtaler 1989.06.16. Flere andre forskrifter har også ansvarsbetingende krav i forbindelse med denne typen arbeid.


Kurset følger normen som er fastsatt av Norsk brannvernforening. Foruten brannteori og regelverk blir det i kurset satt fokus på det personlige ansvaret som utøvere av varmt arbeid har. Alle deltakere på kurset skal ha prøvd å slokke en brann ved hjelp av forskjellige typer slokkemidler. Videre skal de ha sett demonstrert forskjellige faremomenter innen brannvern og slukketeknikk.
Etter endt kurs vil samtlige deltagere med bestått eksamen få et kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening med gyldighet i 5 år.


Pris pr. deltager ordinært kr. 1.990.-


Kommende kurs:
Del arrangement:
Rull til toppen