Dato:
30/03/2020 08:00—12:30 CEST
Lokasjon:
På nett
NOK2 495
Vanlig
Endte 17/04/2020

Varme arbeider kurs: Sertifisert sikkerhetsopplæring for utførelse av varme arbeider


Ditt kurs blir holdt online som et webinar hvor du er direkte i kontakt med instruktøren gjennom din PC eller annen nettleser. I god tid før kursstart får du tilsendt en link som du klikker på for å komme deg inn på kurset. Her vil din instruktør gjennomgå kurskompendiet med deg, mens du har mulighet til å stille spørsmål om det instruktøren gjennomgår.

Før kurset vil det og bli tilsendt nødvendig læremateriell for de kurs der dette er nødvendig. Alle kurs fullføres med en quizz fra Kahoot.


NB! Da myndighetene ikke tillater samling av mange mennesker har vi foreløpig fått dispensasjon fra praksisdelen fram til 30. september 2020. Dvs at praktisk slukkeøvelse, praksis i forbindelse med stillas, arbeid i høyden osv vil bli gjennomført senere. Vi innkaller til praksis når dette blir tillatt igjen. Det midlertidige kursbeviset vil være gyldig fram til dette blir gjennomført.Siste nytt fra Brannværnforeningen:


Webinarer godkjennes som alternativ til klasseromskurs fram til 31. mai 2020. Med webinar menes live videooverføring mellom instruktøren og utøverne som inkluderer muligheter for dialog/interaksjon gjennom chat. Normen og læreplanen skal ellers overholdes som før. 

Varigheten på klasseromskurs på 7,5 time vil som webinar ha en estimert varighet på ca. 4-5 timer. Det finnes en rekke ulike løsninger for webinar. 

 

Eksamen:

For instruktører som vil tilby webinarer, etableres en alternativ løsning for gjennomføring av eksamen. Hver instruktør må i forkant av gjennomføring av webinar melde dette inn til brannvernforeningen. Instruktøren vil da få tilsendt en e-post med en lenke til eksamen. Lenken vil bli distribuert til alle kursdeltakere, som så gjennomfører eksamen på nett. Kursdeltakerens eksamensbesvarelse vil bli sendt til instruktørens e-post for sensur. 

 

Slokkeøvelse

Ved kurs som gjennomføres i perioden 31. mars-31. mai 2020, skal instruktør ettersende dokumentasjon for gjennomført slokkeøvelse innen 30. september 2020.


Varme arbeider kurs: Sertifisert sikkerhetsopplæring for utførelse av varme arbeider


Målgruppe
Kurset er tilpasset forsikringsbransjens krav om alle som arbeider med varme arbeider har dokumentert godkjent opplæring i varme arbeider. Arbeid utført med bruk av åpen flamme, varmlufts, slipe, skjære eller sveiseutstyr som kan lage varme eller gnister faller under definisjonen av varme arbeider.Formål
Bakgrunnen for kurset er at personell som jobber med varme arbeider skal ha kunnskap om varme arbeider som brannårsak og være kjent med sikkerhetstiltak som må gjennomføres under varme arbeider. Dette for å unngå ulykker med brann. Videre kan denne sertifiseringen være en betingelse for at forsikring skal dekke eventuelle brannskader.

Varighet: 4-5 timer inkl. pauser online.

Kurset tar for seg
Gjeldende lover og forskrifter
Varme arbeider som brannårsak
Brannteori
Alternative slukkemidler og metoder
Sikkerhetstiltak ved varme arbeider
Førstehjelp ved brannskade
Eksamen
Slukkeøvelse

Myndighetskrav
Kravet til opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeidet er fastsatt i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider. Sikkerhetsforskriftene er forankret i lov om forsikringsavtaler 1989.06.16. Flere andre forskrifter har også ansvarsbetingende krav i forbindelse med denne typen arbeid.


Kurset følger normen som er fastsatt av Norsk brannvernforening. Foruten brannteori og regelverk blir det i kurset satt fokus på det personlige ansvaret som utøvere av varmt arbeid har. Før 20 september skal alle deltakere på kurset skal ha prøvd å slokke en brann ved hjelp av forskjellige typer slokkemidler. Videre skal de ha sett demonstrert forskjellige faremomenter innen brannvern og slukketeknikk.

Etter endt kurs vil samtlige deltagere med bestått eksamen få et kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening med gyldighet i 5 år.

Pris 2495,-

Kommende kurs:
Del arrangement:
Rull til toppen