Forutsigbarhet på bygge- og anleggsplassen er viktig for å oppnå lønnsom, økonomisk og lovmessig korrekt drift. Vi tilbyr våre kunder trygghet ved å være en partner gjennom hele leveransen og brukstiden på våre porter og grinder:

  • Skreddersøm av portløsning med styring og adgangskontroll ut fra kundens behov og ønsker
  • Produksjon, montering og igangsettelse samt opplæring av nøkkelpersonell på porter og systemer
  • Telefonsupport fra teknikere med spisskompetanse
  • Garda Smart Services modul med mulighet for fjernsupport med “live-feed”
  • Intervallservice & serviceavtaler
  • Utrykningsservice & Ekspresservice etter situasjonens behov
  • Hovedservice-senter for Infobric i Norge
  • Komplette delelister og delelager på samtlige tekniske produkter i vårt sortiment

Du treffer vår tekniske avdeling på
Tlf. 21 39 50 30
E-post support@anleggsikring.no

Vi har autoriserte servicepartnere mange plasser rundt i landet. Se våre servicepunkter og finn vår nærmeste partner.

Hvorfor velge oss som din servicepartner?
Det er vi som kjenner våre produkter best! Vi har effektivisert vårt port-program og tilbyr produkter der vi har spisskompetanse og full tilgang på deler for rask service og reparasjon. Gjennom vår lange erfaring som leverandør av skreddersydde løsninger for bransjen, samt økende antall porter som serves hvert år, vil våre kunder ha en sikringsløsning som er raskt oppe og går igjen om uhellet skulle være ute. Vi har teknikere tilgjengelig over store deler av landet og vi foretar service ute på anleggsområdene. Dette vil spare både tid og penger samt at HMS-kravene til forsvarlig sikring opprettholdes. Delelister er fritt tilgjengelig for våre kunders driftspersonell.

Valg av serviceløsning
Kunder, produkter og geografisk plassering er forskjellig, derfor tilpasser vi innholdet i serviceavtaler etter våre kunders ønsker og behov. Ved å tegne en avtale på Garda Intervallservice, kommer vi til avtalte tidspunkt og foretar service for å unngå uforutsett driftsstans. Dette er ofte det beste alternativet for å ha en mest mulig forutsigbar og lønnsom drift. Alt arbeid dokumenteres og gir trygghet for en ny driftsperiode.

Utrykningsservice
I tillegg til serviceavtaler, er våre teknikere selvfølgelig klare til å rykke ut ved behov. Kan vi ikke hjelpe dere gjennom telefonsupport, kommer vi ut til byggeplass, enten via normal- eller ekspress-utrykning. Gjennom vår spisskompetanse og lokalt delelager, vil vår utrykningsservice være den mest tidsbesparende løsningen for å løse de uforutsette situasjonene som kan oppstå på en anleggsplass. Alle våre kunder er viktig for oss, og rask service er vårt hovedfokus.

Samarbeidspartnere på adgangskontroll
Vi har autoriserte teknikere og er Hovedservice-senter for Infobric sine enheter for mannskapsregistrering i hele Norge, uansett om enheten er kjøpt gjennom Garda eller ikke. På vårt lager har vi alle enheter fra både Infobric og Infotech samt GSM-key løsninger fra FAAC. Vi foretar både ettermonteringer samt skreddersøm på alle våre produkter.

Kameraovervåkning
Vi samarbeider med Stanley Security om levering av deres kameraløsning, tilpasset sikring av bygge- og anleggsplasser.

Rull til toppen