Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Vi tilbyr ulike støttestag, alt etter hvilke type sikringsbehov dere måtte ha.

Produktdatablad Garda Støttestag

Garda Støttestag enkelt
Dette er et enkelt støttestag som festes med klammer til byggegjerdet, og med pinner ned i bakken. Staget kan også benyttes sammen med gule føtter (art. nr. 1092), der staget tres gjennom foten før det festes til gjerdene.

   

LagervareArt.nr: 1071. Støttestag, vekt: 1,9 kg
LagervareArt.nr: 1011. Pinne til støttestag (1-2 pr. stag), vekt: 0,15 kg

Garda Støttestag standard
Dette er en standard type av støttestag som festes med klammer. Pinne eller jordfeste i V-form benyttes for å feste staget til bakken. Eventuelt kan føtter legges på som motvekt.

Støttestag_plate2Støttestag_1010

LagervareArt.nr: 1010. Støttestag, vekt: 1,9 kg
LagervareArt.nr: 1011. Pinne til støttestag (1-2 pr. stag), vekt: 0,15 kg
Art.nr: 1036. Jordfeste i V-form, vekt: 0,35 kg

Garda Støttestag klikk
Støttestag med en bunnflate for fot. Festes med klammer og byggegjerdene settes ned i bakkant av staget. Stabilisator-stangen kan tas av bunnplaten.  Dette er et støttestag vi anbefaler ved bruk av dekkduk og ved tette byggegjerder (B2), da det gir god sikring mot vindfang. Integrert løftesikring i staget.

    

LagervareArt.nr: 1062, 1095. Støttestag, består av 2 deler

Garda Støttestag for Ballastblokk
Ny type støttestag som er tilpasset bruk sammen med ballastblokk som gir hele 50 kg motvekt. Det kan benyttes opptil 5 ballastblokker på hvert stag. Bygger kun 69 cm ut fra gjerdet. Staget benyttes sammen med gul fot samt løftesikring for gul fot. Se brukerveiledning.

LagervareArt.nr: 1667. Vekt 2,9 kg. Tilleggsprodukt: art.nr. 1667 (løftesikring), 1092 (fot med gule ender) og evt. 1668 (ballastblokk)

Garda Ballastblokk for støttestag
Ballastblokk som passer sammen med støttestaget over (art. nr. 1667). Blokker kan settes ved siden av og oppå hverandre ved behov for ekstra motvekt.

LagervareArt.nr: 1668. Vekt: 50 kg

Garda Støttestag Wind Breaker
Støttestag som gir svært god sikring, og mengden av motvekt kan tilpasses behovet. Det kan benyttes betongelement som passer til de to rammene i staget, eller evt. annen motvekt. Ved bruk av tette byggegjerder, er dette det staget vi anbefaler for best sikring. Festes til gjerdet med klammer, og staget har feste i bunn for byggegjerder (trenger ikke byggegjerdefot). Integrert løftesikring i staget.

Windbreaker_Hoarding copy
LagervareArt.nr: 1601, 1602, 1603, 1607. Støttestag, består av 4 deler.

 

Rull til toppen