Regjeringen har satt som mål å halvere klimautslippene fra transportsektoren i Norge innen 2030. Dette ønsker vi å være med å bidra til, både gjennom vårt ECOpanel-konsept og valg av miljøbevisste transportører i Norge. Vi skal være en pådriver for miljøvennlig frakt og ha fokus på dette i våre avtaler.

Garda Anleggsikring vil benytte DSV som partner på frakt av ECOpanelet både fra fabrikk og ut til våre kunder rundt om i hele landet. Gjennom dette samarbeidet vil vi kunne få en årsrapport over utslippet på alle sendinger som inkluderer ECOpanel-konseptet. Dette vil være en nyttig måleverktøy hvor vi kan sette nye mål og se progresjonen de siste årene.

…Vi vil også ha muligheten til å gi våre kunder tilbud på togfrakt fra vårt lager ved fulle trailere. Dette er den beste måten å få fraktutslippet ned og for å klare regjeringens mål…

I mange tilfeller benyttes kranbilfrakt ut fra lager og til våre kunder på Østlandet. Her benytter vår hovedtransportør kranbil med Euro VI motor. Disse har bl.a. et rensesystem der helseskadelige avgasser blir redusert til under 1/10 av utslippene fra tilsvarende kjøretøy med Euro 5 motor. Rapport fra TØI viser at tunge kjøretøy med Euro VI motorer har imponerende lave utslipp av NOX og PM. De lave utslippene kan tilskrives avansert og godt utprøvd teknologi som i praksis betyr partikkelfiltre og selektiv katalytisk reduksjon av NOX (SCR med AdBlue). Avgassutslippene av NOX og PM er så lave at tunge kjøretøy med Euro VI motorer kan sammenliknes med Euro 6 diesel personbiler. 

Frakt er og vil være et viktig punkt for Garda Anleggsikring siden vi har stort volum på våre produkter. Dette er en av de sektorene vi kan påvirke mest på utslipp i første omgang. Hvis ønskelig kan dokumentasjon på våre partneres miljøprofil framlegges på forespørsel.

Rull til toppen