Tyverisikring/Kameraovervåkning

Mange bedrifter opplever tyveri fra byggeplass, og dette skaper både økte kostnader og mye arbeid for de som rammes. Vær derfor i forkant! Benytt sikkerhetsløsninger som gjør det vanskelig å bryte seg ubemerket inn.

Les mer under om kameraløsningen som fungerer, og i venstremeny ser du flere alternativ for å holde uvedkommende borte fra bygge- og anleggsplass.

Kameraovervåkning
I samarbeid med Intellity, tilbyr Garda Anleggsikring et nytt konsept til byggebransjen; en kameraløsning som består av høyttaler og Bosch-kamera med Intelligent Video Analyse (IVA) som er tilkoblet Safe4s FG-godkjente alarmstasjon.

Intellity CAM er en kameraløsning som gir deg muligheten til å avverge tyveriet før det er påbegynt. Ved hjelp av intelligent videoanalyse (IVA) oppdages uønskede besøk på byggeplassen i sanntid, og det går varsel til en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon. Alarmoperatøren har mulighet til å advare eller skremme vekk eventuelle inntrengere over høyttaleren på kameraet (120db lydnivå), og sende ut vekter ved behov eller tilkalle politiet. Videomaterialet dokumenterer hendelsene og kan brukes som bevis.

Sammen hjelper vi deg til å raskt være oppe og gå med en driftssikker løsning som gir umiddelbar sikring av byggeplassen. Vi står for programmering/oppsett av sikkerhetssoner (IVA) og monterer opp kamera slik at den dekker ønsket område best mulig. Du tar deg av daglig drift av byggeplassen, og vi hjelper deg å holde uvedkommende unna. Du kan velge mellom å kjøpe kamerapakken, eller leie den for minimum 6 måneder. Et månedlig abonnement for oppkoblingen til alarmsentral vil tilkomme, samt en oppstartskostnad for programmering og montering av kameraskap på plassen.

Produktdatablad


God varsling om kameraovervåket område er med på å holde uvedkommende unna. Vi tilbyr standardduker som vist på bildet, samt valgfritt trykk. Begge typer er kvalitetsduker i PVC tilpasset størrelsen på standard byggegjerder (2×3,5 m).

 Safe4 sin FG-godkjente alarmstasjon.

Referanseprosjekt
Bakke AS har testet løsningen på en av sine byggeplasser, og har dette å si: «Vi slet en del med tyverier på vår byggeplass i nærheten av Nesodden, og var på utkikk etter en løsning som passet på vår type byggeplass. Vi gikk igjennom vårt behov sammen med Bravida på byggeplassen, og fikk en løsning som passet vår byggetakt med tanke på innflytting av beboere og fortsatt stor byggeaktivitet. Tyveriene på nattetid har stoppet opp, og løsningen har faktisk bidratt til å utpeke gjerningsmann ved et tilfelle,» sier Stig Kaspersen, prosjektleder i Bakke AS.


Bilder fra 2 kamera på Bakke AS sitt prosjekt.