SelectaDNA

Stopp typen! Unngå tyverier og dermed forsinkelser og økte kostnader i byggeprosjektene. Ved hjelp av SelectaDNA forebygges risiko for innbrudd, tyveri og ran med opptil 85%.

Med SelectaDNA kan du merke dine mest verdifulle verktøy, utstyr og byggematerialer med en væske som i tillegg til lim blant annet inneholder microdots med en unik DNA-kode som kun er synlig under UV-lys. Politiet kan søke opp koden i et internasjonalt eiendelsregister og tilbakeføre tyvegodset til rettmessig eier. SelectaDNA tåler høy slitasje og temperaturer opp mot 1400 grader.

Produkter: Næringskit 100 merkerNæringsspray – Varselsskilt

Tre enkle trinn for effektiv tyverisikring:
1. Påfør DNA-væsken på utstyret du vil merke
2. Merk byggeplassen med advarselskilt om at utstyr er DNA merket og sporbart
3. Registrer merket utstyr i det Politi- og Forsikringsgodkjente registeret Secure Asset Register

SelectaDNA_100spray       SelectaDNA_4

Benytt varselskilt – preventiv effekt
Statistikken viser at oppsetting av advarselskilt og plakater rundt om på byggeplassen har en preventiv effekt. Skiltene forteller at byggeplassen er sikret med SelectaDNA og at verdigjenstandene er merket med sikkerhetsoblater og sporbar DNA-væske. Gjenstandene blir også lite omsettelige da «ingen» vil kjøpe merket tyvegods som kan spores tilbake til eier og gi politiet bevis som knytter kriminelle og deres helere opp mot et tyveri.

Mange rammes av tyveri fra byggeplasser
Det stjeles daglig fra norske bygg- og anleggsplasser. 9 av 10 bedrifter i byggenæringen, med omsetning over 250 millioner kroner ble rammet av tyveri i 2011. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Byggenæringens Landsforening (BNL) samme år, og trenden er økende. Det stjeles årlig maskiner, materiell og utstyr fra byggeplasser for mange millioner.

Utbredt system
SelectaDNA har vært på markedet i 10 år, og nå har det endelig kommet til Norge. Det har blitt et utbredt identifiseringssystem, som benyttes av politistyrker i mange land. Bl.a. i Storbritannia der 75 % av  politistyrkene benytter dette systemet.

Om SelectaDNA
Hver DNA-kode som brukes i SelectaDNA sine produkter er helt unike, slik at hver merking fra kit og spray vi leverer har en egen rettsmedisinsk signatur.

SelectaDNA produktene inneholder virkelige DNA, men er referert til som “syntetisk” for å skille den fra menneskelige DNA. SelectaDNA er ganske enkelt en serie av unike kombinasjoner av A (adenin), C (cytosin), G (Guanin) og T (Tymin). Det syntetiske DNA som brukes i SelectaDNA er kortkjedet, noe som gjør den langt mer robust enn det menneskelige DNA. Detaljene i koden blir så registrert i SelectaDNA sin globale database www.secureassetregister.com, som er godkjent av både politi og forsikring, slik at når en DNA kode blir funnet på en eiendel kan denne identifiseres tilbake til en bestemt eier eller sted.

 

Rull til toppen