Arbeid langs vei og andre trafikkerte områder krever varslings- og sikringsutstyr med ekstra god synlighet. Våre produkter passer like godt ved veiarbeid som inne på bygge- og anleggsplass for å markere hindringer, kjøreveier etc. God varsling gjennom refleksprodukter reduserer risikoen for skader og ulykker både hos trafikanter og arbeidere på området. Produktene har lav vekt og gir stor fleksibilitet, og dette gjør de enkle og raske å ta i bruk.

Ved bruk under veiarbeid er krav til varslingsutstyr beskrevet i Vegvesenet sine Håndbøker.

Vi tilbyr både solide refleksgjerder i plast og ulike typer hindermarkeringer. I tillegg er våre oransje alpinnett ofte benyttet ved ulike typer veiarbeid.

Når det benyttes byggegjerder, vil bruk av vektblokker i stedet for vanlige føtter gi en tryggere sikring f.eks. langs fortau. Det unngås snublekanter for fotgjengere og syklister og de fyllbare fundamentene har blitt testet til å tåle en vindstyrke på opptil 25 m/s. Dette er unikt, tatt i betraktning bredden som kun er på 38 cm.

Rull til toppen